ค้นหางานอีเว้นท์ 

pointเปลี่ยนสถานที่

 

NEC 60 with Kenan Institute Asia

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 4 มีนาคม 2560 - 20 พฤษภาคม 2560  08:00 น. - 18:00 น.
Wedding Fair 2017 by NEO

งานแสดงสินค้า/โปรโมชั่น

icon time 8 มิถุนายน 2560 - 11 มิถุนายน 2560  11:00 น. - 21:00 น.
icon time60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 10110
Strategic Center จัดฝึกอบรม 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ(6 Managerial Skills for Top Manager)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 27 มิถุนายน 2560 - 28 มิถุนายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การลดต้นทุนการผลิคเพื่อการเติมโตอย่างยั่งยืน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 28 มิถุนายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรม การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร(Sales Planning for Salesperson)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 29 มิถุนายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 29 มิถุนายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 30 มิถุนายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 25 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 5 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
แนวทางการลดต้นทุนของทุกหน่วยงานภายในองค์กร

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 28 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.