ค้นหางานอีเว้นท์ 

pointเปลี่ยนสถานที่

 

Strategic Center จัดฝึกอบรม 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ(6 Managerial Skills for Top Manager)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 27 มิถุนายน 2560 - 28 มิถุนายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การลดต้นทุนการผลิคเพื่อการเติมโตอย่างยั่งยืน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 28 มิถุนายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรม การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร(Sales Planning for Salesperson)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 29 มิถุนายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 29 มิถุนายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 30 มิถุนายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 25 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 5 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 3 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
แนวทางการลดต้นทุนของทุกหน่วยงานภายในองค์กร

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 28 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.