ค้นหางานอีเว้นท์ 

pointเปลี่ยนสถานที่

 

Presenting for Change: ทักษะการนำเสนอเพิ่มผลลัพธ์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 10 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559  08:30 น. - 17:00 น.
icon time2 SUKHUMVIT 23, KLONGTOEY-NUE, WATTANA BANGKOK
เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 4 พฤศจิกายน 2559  09:00 น. - 16:00 น.
บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 22 พฤศจิกายน 2559  09:00 น. - 16:00 น.
การแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 25 พฤศจิกายน 2559  09:00 น. - 16:00 น.