ค้นหางานอีเว้นท์ 

pointเปลี่ยนสถานที่

 

เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 27 มกราคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 26 (BBB BIG)

งานแสดงสินค้า/โปรโมชั่น

icon time 2 กุมภาพันธ์ 2560 - 5 กุมภาพันธ์ 2560  10:00 น. - 20:00 น.
icon timeศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 17 มีนาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 22 เมษายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.