งานการกุศล/งานอาสา

Showing 1 of 1    «Previous    Next »

1 events

บรรพชาสามเณรแบบเน้นปฏิบัติธรรม

งานการกุศล/งานอาสา

icon time 25 มีนาคม 2561 - 28 เมษายน 2561  01:00 น. - 01:00 น.
icon timeเลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
Showing 1 of 1    «Previous    Next »