งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

Showing 1 of 5    «Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5   

81 events

การขายอย่างมืออาชีพเืพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 28 กุมภาพันธ์ 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 28 กุมภาพันธ์ 2561  09:00 น. - 16:00 น.
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 2 มีนาคม 2561 - 3 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 6 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
เปิดการขาย-ปิดการขายแบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 6 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 8 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 8 มีนาคม 2561  09:00 น. - 09:00 น.
การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 14 (Risk Management)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 20 กุมภาพันธ์ 2561 - 10 มีนาคม 2561  17:00 น. - 16:00 น.
ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 13 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 13 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 สวทช. “ตอบโจทย์ประเทศไทย ด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น”

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 มีนาคม 2561 - 13 มีนาคม 2561  09:00 น. - 17:00 น.
icon time111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
Horenso and Visual Control

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคการสอบสวนลงโทษ และเอกสารในการแจ้งเตือน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
กาาคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 15 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
จิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน-ความสูญเปล่าในการทำงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 15 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
จิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน-ความสูญเปล่าในการทำงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 15 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การจัดการกับการร้องเรียน-ต่อว่า ของลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 16 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 16 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
icon timeLantana Resort ถนนรัชดาภิเษก เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Showing 1 of 5    «Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5