Showing 1 of 1    «Previous    Next »

10 events

โรงแรมอัล มีรอซ (Al Meroz) จัดเวดดิ้งแฟร์ “Red Me Love You” ระหว่าง 3-4 มีนาคม 2561

งานแสดงสินค้า/โปรโมชั่น

icon time 3 มีนาคม 2561 - 4 มีนาคม 2561  10:00 น. - 20:00 น.
icon timeถนนรามคำแหงซอย 5
การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 6 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
เปิดการขาย-ปิดการขายแบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 6 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 8 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 8 มีนาคม 2561  09:00 น. - 09:00 น.
การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 14 (Risk Management)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 20 กุมภาพันธ์ 2561 - 10 มีนาคม 2561  17:00 น. - 16:00 น.
งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 สวทช. “ตอบโจทย์ประเทศไทย ด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น”

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 มีนาคม 2561 - 13 มีนาคม 2561  09:00 น. - 17:00 น.
icon time111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
“Big Bike Motor Show 2018 @อยุธยาซิตี้พาร์ค”

งานแสดงสินค้า/โปรโมชั่น

icon time 7 มีนาคม 2561 - 18 มีนาคม 2561  10:00 น. - 22:00 น.
Showing 1 of 1    «Previous    Next »