กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ 2ต (โต้แย้ง-ต่อรอง)

30 มกราคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
โรงแรม my hotel CMYK
logo
รายละเอียดของงาน


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ 

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4703 

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

30 มกราคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.

โรงแรม my hotel CMYK

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
สถาบันฝึกอบรม motiva

สถาบันฝึกอบรม motiva

Motiva - Motivational Training Institute

 

ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 

โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 
http://www.trainingbymotiva.com

e-mail   :  info2@trainingbymotiva.com

งานของคุณได้รับการบันทึก