วิ่ง วันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า สงคราม๙ทัพ ครั้งที่1

16 กุมภาพันธ์ 2557  04:00 น. - 08:00 น.
อุทยานประวัติศาสตร์ สงคราม๙ทัพ
Kanchanaburi, Thailand
logo
ข้อมูลตั๋ว
ประเภทตั๋ว สิ้นสุดการขาย คงเหลือ ราคา จำนวน
100 บาท อายุไม่เกิน 18 ปี 15 ก.พ. 2557 18:00 น. 500 100 บาท สิ้นสุดการขาย
150 บาท 15 ก.พ. 2557 18:00 น. 500 150 บาท สิ้นสุดการขาย
200 บาท 15 ก.พ. 2557 18:00 น. 498 200 บาท สิ้นสุดการขาย
รายละเอียดของงาน

  

 

สงคราม๙ทัพ

วิ่ง วันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า สงคราม ๙ ทัพ ครั้งที่ 1

อุทยานประวัติศาสตร์ สงคราม ๙ ทัพ จ.กาญจนบุรี 

16 กุมภาพันธ์ 2556

 

ประวัติความเป็นมา

17 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2328 เป็นวันที่ กองทัพไทยนำโดย พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท สมเด็จพระอนุชาธิราช ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชการที่ 1

พระสุรสีห์ ทรงมีชัยชนะต่อกองทัพพม่า ใน สงคราม๙ทัพ วันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า

ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและสมควรแก่การระลึกถึงสำหรับประชาชนชาวไทยและเยาวชนรุ่นหลัง ในวีรกรรมความกล้าหาญเสียสละคุณความดีที่บรรพชนได้สร้างและรักษาไว้   สืบต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อระลึกถึง วีรกรรมของบรรพชนวีรกษัตริย์และวีรชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชการที่ 1 สมเด็จพระอนุชาธิราช พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระสุรสีห์ และเหล่าบรรดาทหารกล้า ที่ทรงมีความกล้าหาญเสียสละปกป้องชาติบ้านเมืองไว้ได้จากอริราชศัตรู เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 229 ปี

2.      เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชนทั่วไปให้มีสุขภาพที่ดี

3.      เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ

 

กิจกรรม

1.      การแข่งขันวิ่ง 10 กิโลเมตร ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศชนะเลิศลำดับที่ 1-2-3-4-5 ชาย /หญิง ตามรุ่นอายุ

2.      วิ่งและเดินเพื่อสุขภาพไม่แข่งขัน

*ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อที่ระลึก และผู้พิชิตเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก

 

ประเภทการแข่งขัน

1.      วิ่งระยะทาง   10 กิโลเมตร

ชาย  / หญิง 

รุ่นอายุ  ไม่เกิน 13 ปี

รุ่นอายุ        14-16 ปี

รุ่นอายุ        17-19 ปี

รุ่นอายุ        20-29 ปี

รุ่นอายุ        30-39 ปี

รุ่นอายุ        40-49 ปี

รุ่นอายุ      50-59  ปี

รุ่นอายุ       60   ปี ขึ้นไป

2.      วิ่ง – เดินเพื่อสุขภาพ  5 กิโลเมตร ไม่แข่งขัน

 

รางวัลและของที่ระลึก

-          เสี้อที่ระลืก

-          เหรียญรางวัลที่ระลึก

-          ถ้วยรางวัลเกียรติยศชนะเลิศลำดับที่ 1-2-3-4-5 ชาย /หญิง ตามรุ่นอายุ

 

กำหนดการ

04:00   เปิดงาน  รายงานตัวนักวิ่งที่สมัครลงทะเบียนไว้แล้ว รับเบอร์วิ่ง และเสื้อที่ระลึก

 

05:30   อบอุ่นร่างกาย เต้นแอโรบิคตามจังหวะเพลง

05:55   ประธาน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี กล่าวยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วม กิจกรรมและวิทยากรกล่าวถึงความสำคัญของวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้าสงครามเก้าทัพ

06:00 ปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร

06:10 ปล่อยตัวนักวิ่ง-เดิน ระยะทาง 5 กิโลเมตร

07:00 มอบรางวัลชนะเลิศผู้พิชิตเส้นชัย

08:00 ปิดงาน

 

สอบถามและสมัครได้ที่

1.ชมรมรักสุขภาพลาดหญ้าเสือตะวันตก

   โทร. 083-9181679, 085-7030226

2. http://www.eventthai.com

3.สมัครหน้างาน 04:00 น.

 

รางวัลและของที่ระลึก

-เสื้อที่ระลึก

-เหรียญรางวัลที่ระลึก

-ถ้วยรางวัลเกียรติยศชนะเลิศลำดับที่ 1-2-3-4-5 ชาย /หญิง ตามรุ่นอายุ

 

ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

100 บาท อายุไม่เกิน 18 ปี -      ไม่รับเสื้อที่ระลึก และรับเหรียญรางวัลที่ระลึก 500 คนแรกที่เข้าเส้นชัย

150 บาท -      ไม่รับเสื้อที่ระลึก และรับเหรียญรางวัลที่ระลึก 500 คนแรกที่เข้าเส้นชัย

200 บาท -      รับเสื้อที่ระลึก และรับเหรียญรางวัลที่ระลึก  ทุกคนที่เข้าเส้นชัย

 

ผู้สมัคร

- มีสุขภาพที่สมบรูณ์แข็งแรงและถ้าเกิดอันตรายใดๆบาดเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตขึ้นในระหว่างการแข่งขัน

หรือผลจากการแข่งขันจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆต่อผู้จัดงาน......

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

16 กุมภาพันธ์ 2557  04:00 น. - 08:00 น.

อุทยานประวัติศาสตร์ สงคราม๙ทัพ

อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ ตำบล ช่องสะเดา จังหวัด กาญจนบุรี ประเทศไทย

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
ชมรมรักสุขภาพลาดหญ้าเสือตะวันตก

ชมรมรักสุขภาพลาดหญ้าเสือตะวันตก โทร. 083-9181679, 085-7030226

งานของคุณได้รับการบันทึก