วิศวกรรม'57 (Engineering'14)

27 พฤศจิกายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557  10:00 น. - 20:00 น.
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
logo
ข้อมูลตั๋ว
ประเภทตั๋ว สิ้นสุดการขาย คงเหลือ ราคา จำนวน
ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานล่วงหน้า 26 พ.ย. 2557 01:00 น. 999 ไม่มีค่าใช้จ่าย สิ้นสุดการขาย
รายละเอียดของงาน


ข้อมูลโดยสรุป วิศวกรรม’57

ผู้จัดงาน : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ชื่องาน : วิศวกรรม’57 หรือ Engineering’14

แนวคิดงาน : วิศวกรรมสำหรับอนาคต หรือ Engineering for Tomorrow

การรวบรวมนวัตกรรมล่าสุดด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นถึง ผลผลิตของวิศวกรรม ล้วนอยู่รอบตัวของทุกคน

วันจัดงาน : วันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันเจรจาธุรกิจ : วันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันบุคคลทั่วไป : วันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เวลางาน : เวลา 10.00-20.00 น.

สถานที่จัดงาน : พื้นที่จัดแสดง EH101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ขนาดพื้นที่ : 9,600 ตารางเมตร

ผู้บริหารงาน : บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

 • เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนสร้างเครือข่ายวิชาชีพวิศวกรรมจากทั่วโลก นำไปสู่การพัฒนาในระดับบุคคลและอุตสาหกรรม
 • เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่วิศวกรรมในฐานะหนึ่งในวิชาชีพสำคัญที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของทุกคน ทุกสิ่งที่ทุกคนใช้ในปัจจุบันและอนาคต คือผลผลิตของงานวิศวกรรม
 • เพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมในหลากหลายสาขา ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 

กลุ่มผู้แสดงงาน ประมาณ 250 ราย ประกอบด้วย
กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง เครื่องใช้ในบ้านสำนักงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ายโทรศัพท์และบรอดแบนด์ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และเกมส์ ยานพาหนะ เทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงาน นวัตกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เหมืองแร่ เกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการในชีวิตประจำวัน

 

กลุ่มผู้ชมงาน ประมาณ 100,000 ราย ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้นำองค์กรระดับสูง ขององค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรด้านวิศวกรรมในประเทศไทย วิศวกรทุกสาขา นิสิต นักศึกษา และ นักเรียน กลุ่มครอบครัว และประชาชนทั่วไป

 

รูปแบบงาน

 • งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนแนวความคิด และสร้างเครือข่ายวิศวกรจากทั่วโลก
 • งานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการในทุกสาขาวิศวกรรม เพื่อให้นักธุรกิจและผู้ประกอบการเจรจาการค้าร่วมกัน (B2B : Business to Business)
 • งานนิทรรศการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมสำหรับชีวิตในอนาคต เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้และเลือกซื้อหรือใช้บริการเพื่อการดำรงชีวิตผ่านผลผลิตด้านวิศวกรรมในหลากหลายสาขา ราคาสุดพิเศษ (B2C : Business to Consumer)

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ

 • พื้นที่จัดแสดงพิเศษ “บ้านอัจฉริยะ เมืองแห่งอนาคต” หรือ “Smart home and living” รวบรวมผลิตผล และผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมล้ำสมัยยังไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ จากกลุ่มนักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม
 • พื้นที่จัดแสดงพิเศษ “ลานอัจฉริยะวิศวกรแห่งอนาคต” หรือ “Engineering Playground” จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ ของเล่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความเข้าใจในวิชาชีพวิศวกรรม
 • คลินิกช่าง ให้บริการด้านคำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องบ้านแก่ประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะเรื่องการซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด กฎหมายการก่อสร้าง ปัญหาการก่อสร้างที่พบบ่อย เช่น บ้านทรุด บ้านร้าว ผู้รับเหมาทิ้งงาน เป็นต้น

 

เวทีกิจกรรม นำเสนอกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการจากผู้แสดงงาน

 

จุดเด่นที่แตกต่างจากการจัดงานที่ผ่านมา

 • ด้านวิชาการ จัดงานประชุมระดับนานาชาติ โดยนำนักวิศวกรจากทั่วโลกมานำเสนอผลงาน งานวิจัย และแนวคิดในสาขาต่างๆ รวมกว่า 100 หัวข้อ
 • ด้านธุรกิจ จัดแสดงงานสินค้า เพื่อนำเสนอผลงาน นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดด้านวิศวกรรม รวมกว่า 2,000 รายการ มาให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาเจรจาธุรกิจการค้าร่วมกัน
 • ด้านความรู้เพื่อประชาชนทั่วไป นำเสนอนิทรรศการความรู้ผ่านงานวิศวกรรม 9 สาขา ในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมล่าสุดมาจัดแสดง

การติดต่อ เว็บไซต์ www.engineeringexpo2014.com

เฟซบุ๊ค www.facebook.com/EngineeringInstituteofThailand

อีเมล engineeringexpo@vnuexhibitionsap.com

 • สอบถามข้อมูลด้านนิทรรศการ ติดต่อ คุณสุรีรัตน์ ทรรพวสุ sureerat.dar@vnuexhibitionsap.com โทรศัพท์: 02 670 0900 ต่อ 203 โทรสาร: 02 670 0908 สอบถามข้อมูลด้านการสัมมนา ติดต่อ คุณเยาวลักษณ์ สมบูรณ์เลิศศิริ yaowalak.som@vnuexhibitionsap.com โทรศัพท์: 02 670 0900 ต่อ 205 โทรสาร: 02 670 0908
 • สื่อมวลชน สอบถามข้อมูลได้ที่ คณะทำงานประชาสัมพันธ์ นางสาวพลอยไพลิน ตองอ่อน โทรศัพท์ 085-136-7671 นายสราวุธ บูรพาพัธ โทรศัพท์ 085-071-0071 นายสมชาย ยืนยงวรรณโชติ โทรศัพท์ 083-755-9696 อีเมล์ thaipr.agency@gmail.com

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

27 พฤศจิกายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557  10:00 น. - 20:00 น.

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410-3 โทรสาร 0-2319-2710-11 E-mail: eit@eit.or.th

งานของคุณได้รับการบันทึก