งาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 11

9 มกราคม 2558 - 11 มกราคม 2558  09:00 น. - 17:00 น.
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข. 3310 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170 ไทย
logo
รายละเอียดของงาน

 

 

 

คลิกดูภาพขยาย
งาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 11
วันที่ 9 - 11 มกราคม 2558
เวลา 09.00 - 17.00 น.
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มจัดงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบ สร้างจิตสำนักที่ดี และเป็นการพิสูจน์รักแท้ระหว่างคนและสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบและถูกวิธี ตระหนักเรื่องโรคสัตว์สู่คน คุณภาพผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เข้าใจขั้นตอนและการควบคุมคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ นับจากการจัดงานครั้งแรกจนถึงครั้งที่ ๑๐ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก นับได้ว่าการจัดงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ในแต่ละครั้งได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมา
 
ดังนั้นคณะฯ จึงได้จัดงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ ๑๑ ขึ้น ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดงานในปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา และกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้คณะฯ ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปมากขึ้น โดยการจัดงานครั้งนี้จะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ 
 
1. การประกวดหมาพันทางชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายละเอียด :
 
2. การประกวดสัตว์ปีกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 
3. การตอบปัญหาวิชาการทางชีววิทยาชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
 
สมัคร เข้าร่วมแข่งขัน :
รายละเอียด :
 
4. การประกวดสัตว์น้ำ  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 
แผ่นพับรายละเอียด:
โครงการประกวด:
 
 
5. การประกวดแมว  รายละเอียด :
 
6. การประชุมวิชาการทางด้านสัตวแพทย์  รายละเอียด :
 
7. กิจกรรมเปิดบ้านสัตวแพทย์  
 
8. กิจกรรมจากชมรมต่างๆ ของนักศึกษา เช่น ชมรมกันภัยป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชมรมค่ายสัตวแพทย์อาสา ชมรมสุนัขนิสัยดี ฯลฯ 
 
9. กิจกรรมต่างๆ บนเวทีกลาง 
 
10. การตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเรบีส์ (โรคพิษสุนัขบ้า) ให้แก่สัตว์เลี้ยง 1,000 ตัว
 
11. นั่งรถรางชมและสัมผัสกับบรรดาน้องหมาที่รอรับการอุปการะ กิจกรรมทดสอบหมานิสัยดี รวมทั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของคณะฯ ได้แก่  นมเยอร์เซ่ นมแพะ และบิสกิต 
 
12. การออกร้านของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ร้านค้าในเครือสหพัฒน์ และสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในราคาพิเศษ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้เก็บเกี่ยวทั้งความรู้และความเพลิดเพลินสนุกสนานจากการมาเที่ยวงานครั้งนี้
 
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
โทร.02-441 5242 ต่อ 1419
 
 
 
 
 
 

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

9 มกราคม 2558 - 11 มกราคม 2558  09:00 น. - 17:00 น.

ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข. 3310 ตำบล ศาลายา จังหวัด นครปฐม ประเทศไทย

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

งานของคุณได้รับการบันทึก