ทดสอบชื่องาน

1 กุมภาพันธ์ 2559 - 5 กุมภาพันธ์ 2559  01:00 น. - 01:00 น.
ข้อมูลตั๋ว
ประเภทตั๋ว สิ้นสุดการขาย คงเหลือ ราคา จำนวน
ทดสอบตั๋ว1 1 ชั่วโมงก่อนงานอีเว้นท์ 100 50 บาท สิ้นสุดการขาย
รายละเอียดของงาน

ข้อความนี้เป็นรายละเอียดงาน

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

1 กุมภาพันธ์ 2559 - 5 กุมภาพันธ์ 2559  01:00 น. - 01:00 น.

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
ฮูเรเอ็กโป

งานของคุณได้รับการบันทึก