art exhibition

5 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559  10:00 น. - 20:00 น.
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
logo
รายละเอียดของงาน

 

 

นิทรรศการ บรัชศรี Brush-Sri ณ 

พีเพิ่ลส์ แกลอรี่ ห้อง P1-P3 ชั้นหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

นิทรรศการกลุ่มโดย ปิยังกูร ตันวิเชียร,นลัทพร ไกรฤกษ์,ทิพยาภรณ์  ทองแช่ม,
                                   วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์
สถานที่จัดเเสดง : พีเพิ่ลส์ แกลอรี่ ห้อง P1-P3 ชั้นหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 10 พฤษภาคม 2559, เวลา19.00 น.
ประธานพิธีเปิดนิทรรศการ ดร
ระวีวรรณ ประกอบผล
จัดแสดงระหว่างวันที่
 : 5-29 พฤษภาคม 2559

                Brush-sri  ใช่แล้ว พวกคุณไม่ได้อ่านผิด มันคือคำว่า บัดสี’ จริงๆนั่นแหละ น้อยคนนักที่จะรู้ว่าบัดสีคืออาการเหนียมอาย และไม่กล้าแสดงออก ในฐานะคนทำงานศิลปะ หรือที่เรียกว่า ศิลปิน’ อย่างเราๆ ก็ไม่ได้รู้ความหมายของคำนี้ อย่างลึกซึ้งนักหรอก แต่เมื่อได้ยิน ก็พาลให้นึกถึง แปรง’ และ สี’ ขึ้นมาเสียเฉยๆ จึงนำมาสู่นิทรรศการ บรัชศรี’ (Brush-Sri) การรวมตัวระหว่างแปรง และสี แปรง เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำงานศิลปะ ไม่ว่าจะงานนั้นจะเป็นศิลปะแขนงใด มันจึงถูกเลือกให้เป็นตัวแทนที่แสดงถึงทั้งความเหมือน และความแตกต่างของกลุ่มศิลปิน 4 คน ที่มีพื้นฐานความถนัด แนวคิด และผลงานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

                แล้วมันเกี่ยวอะไรกับความ เหนียมอาย’ ?เราทั้ง คนเชื่อว่า ศิลปะคือการแสดงตัวตน การแสดงออกของความรู้สึกนึกคิดบางอย่างที่เรามัก เหนียมอาย’ มันไว้ พลังของมันยิ่งใหญ่นัก และมีความงดงามในตัวของมันเอง สี’ ที่พวกเราใช้ถ่ายทอด จึงเปรียบเสมือนศรี’ ที่สื่อถึงความงดงามที่คุณจะได้พบจากการมองตัวตนของเรา ผ่านงานศิลปะที่เรียงรายอยู่เหล่านั้น

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

5 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559  10:00 น. - 20:00 น.

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
ศิลปินรุ่นใหม่

งานของคุณได้รับการบันทึก