งานสัมมนา "กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ เข้าสู่ตลาดเมียนมา" รุ่นที่ 10

24 สิงหาคม 2559  13:30 น. - 16:30 น.
ณ ห้องประชุม Regus ชั้น 37 อาคาร สาทรสแควร์
Sathorn Square ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
logo
ข้อมูลตั๋ว
ประเภทตั๋ว สิ้นสุดการขาย คงเหลือ ราคา จำนวน
MakeITHappen รุ่นที่ 10 24 ส.ค. 2559 16:00 น. 15 ไม่มีค่าใช้จ่าย สิ้นสุดการขาย
รายละเอียดของงาน

งานสัมมนา "กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ เข้าสู่ตลาดเมียนมา" รุ่นที่ 10

จัดโดย Make IT Happen International Company Limited

 

กลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ เข้าสู่ ตลาดเมียนมารุ่นที่ 10.jpg

 

Startup และ SMEs ไทยควรมีความพร้อมในความเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ตลาด AEC โดยมีเชิงกลยุทธ์ รวมถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจ การตลาด และการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจกับตลาด AEC ให้มากขึ้น ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องลงมือทำ! เพราะ "ไม่ทำ ไม่เกิด" ถ้าเกิดต้อง MakeITHappen

 

บริษัท MakeITHappen International Limited จึงขอเรียนเชิญ ผู้ประกอบการไทย SMEs ประเภท ทายาทธุรกิจ และ ผู้เริ่มต้นธุรกิจ ประเภท Start-UP เข้าร่วมสัมมนาฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

นหัวข้อ "กลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ เข้าสู่ ตลาดเมียนมา" รุ่นที่ 10 บรรยายโดย อ.ธนัทธรรมม์ กัณหะวัฒนะ (ที่ปรึกษาระดับการลงทุนชั้นนำ)จัดขึ้นในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Regus ชั้น 37 อาคาร สาทรสแควร์  สนใจลงทะเบียนสัมมนาฟรี!

 

ลงทะเบียนได้ที่ : http://makeithappen.co.th/seminar/กลยุทธ์-การพัฒนาธุรกิจ10/

 

วัตถุประสงค์และความเป็นมา

 

ด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศ กล่าวคือ ไทย, เมียนมาร์ , ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา และบรูไน ที่กำลังจะเป็นตลาดรวมเดียวกัน นั่นหมายถึงโอกาสทางการตลาดของ SMEs ไทย ที่จะมีถึง 650-700 ล้านคน

 

Make IT Happen เล็งเห็นความสำคัญที่ SMEs ไทยควรต้องมีความพร้อมใน ความเข้าใจ ความเข้าถึง ในการที่จะพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ตลาด AEC โดยมีเชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาธุรกิจ การตลาด และการสร้างแบรนด์ โดยมีแนวทางดังนี้

 

  • ความเข้าใจใน AEC หมายถึง การที่ SMEs ไทย ควรทราบ ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ทั้งภูมิศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย สังคม และวิถีชีวิต ของแต่ละประเทศในกลุ่ม AEC

  • ความเข้าถึงใน AEC หมายถึง การที่ SMEs ไทย ควรต้องสำรวจตลาดจริง เพื่อทราบถึงจริงว่า สินค้าบริการ ราคา ช่องทางการจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ที่ต้องการเข้าตลาด ของแต่ละประเทศ เพื่อสามารนำมาวางแผนการพัฒนาธุรกิจในตลาด AEC

  • การพัฒนาธุรกิจใน AEC หมายถึง การที่ SMEs ไทย ควรต้องสามารถกำหนดรูปแบบธุรกิจ หรือที่เรียกกันว่า BiZ Model ของแต่ละประเทศใน AEC ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจ ว่าจะกำหนดเป็นรูปแบบใด อาทิเช่น การร่วมทุน ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ หรืออื่นๆ

 

       ดังนั้นถ้า SMEs ไทย สามารถสร้างความพร้อม ดังกล่าวข้างต้น SMEs ไทย จะสามารถสร้างโอกาสธุรกิจอย่างสูงกับตลาด AEC เพื่อเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในที่สุดของ SMEs ไทย “ไม่ทำ ไม่เกิด” ถ้าเกิด ต้อง MakeITHappen!

 

หมายเหตุ :

  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์การพิจารณา คัดเลือก ผู้ที่เข้าอบรม จากการลงทะเบียนข้อมูลครบถ้วน

  • สัมมนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • รับจำนวนจำกัด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Email : Services@makeithappen.co.th,

beer.makeithappen@gmail.com

Tel. : +66805515885

Line : @makeithappen.inter

Website :http://makeithappen.co.th/

Facebook :https://www.facebook.com/MakeITHappen.International/
bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

24 สิงหาคม 2559  13:30 น. - 16:30 น.

ณ ห้องประชุม Regus ชั้น 37 อาคาร สาทรสแควร์

Sathorn Square ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
MakeITHappen International Limited

ที่ปรึกษากลยุทธ์การตลาด

งานของคุณได้รับการบันทึก