รวมพลังถวายความภักดี

23 พฤศจิกายน 2559  01:00 น. - 01:00 น.
รายละเอียดของงาน

http://upic.me/i/k9/5001-.jpg

นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์ (แถวหน้าที่ 8 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนโกลเด้นเวนเจอร์ นำคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทผู้เช่า อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

 

“รวมพลังถวายความภักดี” พร้อมกับชาวไทยตามที่รัฐบาลเชิญชวนจัดกิจกรรม เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและถวายความภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยเริ่มตั้งแต่ร้องเพลงชาติ พร้อมร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณลานหน้าอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เพลินจิต กรุงเทพฯ 

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

23 พฤศจิกายน 2559  01:00 น. - 01:00 น.

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
univentures

งานของคุณได้รับการบันทึก