การประชุมใหญ่สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย

18 กุมภาพันธ์ 2560  01:00 น. - 01:00 น.
หอประชุมนานาชาติ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ตำบล บ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100 ประเทศไทย
logo
ข้อมูลตั๋ว
ประเภทตั๋ว สิ้นสุดการขาย คงเหลือ ราคา จำนวน
คณะกรรมการสโมสรไลออนส์สากล 19 มี.ค. 2560 01:00 น. 250 1500 บาท สิ้นสุดการขาย
คณะกรรมการจัดการประชุมฯ 310-A2 19 มี.ค. 2560 01:00 น. 250 1500 บาท สิ้นสุดการขาย
สมาชิกสโมสรสังกัดภาค 310-A1 19 มี.ค. 2560 01:00 น. 300 1500 บาท สิ้นสุดการขาย
สมาชิกสโมสรสังกัดภาค 310-A2 19 ก.พ. 2560 01:00 น. 300 1500 บาท สิ้นสุดการขาย
สมาชิกสโมสรสังกัดภาค 310-B 19 มี.ค. 2560 01:00 น. 300 1500 บาท สิ้นสุดการขาย
สมาชิกสโมสรสังกัดภาค 310-C 19 มี.ค. 2560 01:00 น. 300 1500 บาท สิ้นสุดการขาย
สมาชิกสโมสรสังกัดภาค 310-D 19 มี.ค. 2560 01:00 น. 300 1500 บาท สิ้นสุดการขาย
สมาชิกสโมสรสังกัดภาค 310-E 19 มี.ค. 2560 01:00 น. 300 1500 บาท สิ้นสุดการขาย
Test Ticket - Register 1500฿ 1 ชั่วโมงก่อนงานอีเว้นท์ 10 1500 บาท สิ้นสุดการขาย
Test Ticket Sponser 28 ก.พ. 2560 01:00 น. 9 ไม่มีค่าใช้จ่าย สิ้นสุดการขาย
รายละเอียดของงาน


bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

18 กุมภาพันธ์ 2560  01:00 น. - 01:00 น.

หอประชุมนานาชาติ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตำบล บ้านดู่ เชียงราย ประเทศไทย

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย

องค์กรการกุศลที่มีเครือข่ายทั่วโลก

งานของคุณได้รับการบันทึก