ชีวิตเปลี่ยนไป เมื่อใจเริ่มแบ่งปัน

22 กุมภาพันธ์ 2560  01:00 น. - 01:00 น.
รายละเอียดของงาน


วรเชษฐ์ เอมเปีย ร่วมพูดคุยในกิจกรรม “ชีวิตเปลี่ยนไป เมื่อใจเริ่มแบ่งปัน” ในโครงการ Sook Activity โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยร่วมแชร์เรื่องราวสร้าง แรงบันดาลใจตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส จนเป็นบุคคลตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในสังคม ให้หันมาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ.งามดูพลี กรุงเทพฯ

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

22 กุมภาพันธ์ 2560  01:00 น. - 01:00 น.

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
สสส.

สสส.

งานของคุณได้รับการบันทึก