แสดงความยินดี

24 มีนาคม 2560  01:00 น. - 01:00 น.
รายละเอียดของงาน


รศ.ดร. อุทุมพร พลาวงศ์  (ขวา) ประธานมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ แสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียน ทีมคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนในนามมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โดยความอนุเคราะห์การสนับสนุนโควต้าส่งประกวดจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (3rd Third Award in Mathematics)             สาขาคณิตศาสตร์ จากโครงงานเรื่อง “การศึกษาโลคัสของจุดสัมผัสกลางของเส้นโค้งบนระนาบ” ในงาน Taiwan International Science Fair (TISF) 2017 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันก่อน  

 

ทั้งนี้ ทีมคณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ที่คว้ารางวัลดังกล่าว ประกอบด้วยนักเรียนจำนวน  3 คน ได้แก่ นายรัฐธีร์ ธีระเกียรติสกุล (ที่ 3 จากซ้าย) นายณภพ ณ ระนอง (ที่ 2 จากซ้าย) และนายกษิดิ์เดช ธัญญะเจริญ (ที่ 4 จากซ้าย) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมครูที่ปรึกษา นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค (ซ้าย)

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

24 มีนาคม 2560  01:00 น. - 01:00 น.

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
ExtravaganzaPR

งานของคุณได้รับการบันทึก