กรมพลศึกษา ร่วมส่งเสริมคนไทยมีสุขภาพดี จัดกิจกรรม “การออกกำลังกาย ๔.๐ (Sport for all ๔.๐)” ลุย 15 ลานทั่วกรุง ดึงข้าราชการและประชาชน ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ

27 กรกฏาคม 2560  01:00 น. - 01:00 น.
รายละเอียดของงาน

สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรม การออกกำลังกาย ๔.๐ (Sport for all .๐) ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน โดยมี นายพงษ์ภาณุ        เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมการรวมตัวของเหล่าคนรักสุขภาพ มาร่วมออกกำลังกายร่วมกัน กว่า ๑,๐๐๐ คนและพร้อมกับคนไทยทั่วประเทศ      ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารกีฬา นิมิบุตร

     

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชนเป็นการดำเนินงานตามภารกิจของกรมพลศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกาย    เล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ต่อยอดเป็นวิถีชีวิต ส่งผลให้มีสุขภาวะที่ดี สร้างสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

 

 “กิจกรรมการออกกำลังกาย .๐ (Sport for all .๐)”  ที่จัดขึ้นในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่จะสอดคล้อง และตอบรับกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าว ตั้งเป้านำข้าราชการ และประชาชนร่วมออกกำลังกายในทุกวันพุธ ณ ลานออกกำลังกายทั่วกรุงเทพฯ จำนวน ๑๕ แห่ง ได้แก่ ลานสวนพญาไทภิรมย์ เขตพญาไท, ลานรวมใจภาษี เขตภาษีเจริญ, ลานสะพานพระราม ๘สวนหลวง ร.๙ , สนามกีฬานิมิบุตร, ศูนย์เยาวชน ไทย-ญี่ปุ่น, สวนรมณีนาถ, ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร, เซ็นทรัลปาร์ค พระราม ๒, สวนลุมพินี และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ใกล้บ้าน” ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าว

 

 

ทั้งนี้ ผู้รักการออกกำลังกายที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โทร.๐๒ ๒๑๕๗๓๕๗ 

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

27 กรกฏาคม 2560  01:00 น. - 01:00 น.

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

งานของคุณได้รับการบันทึก