เจ้าพระยาป่าสักแฟร์ ครั้งที่ 15 สู่มหานคร

16 สิงหาคม 2560 - 20 สิงหาคม 2560  10:00 น. - 22:00 น.
ศูนย์การค้าเซนจูรี่เดอะมูฟวี่พลาซ่า
เซ็นจูรี่มูวี่พลาซ่า อาคาร Thanon 15 ถนน พญาไท แขวง ถนนพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
logo
รายละเอียดของงาน


พบกับสินค้าปลอดภัย และสินค้า OTOP กว่า 60 บูธ และกิจกรรมสาระบันเทิงอีกมากมาย

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

16 สิงหาคม 2560 - 20 สิงหาคม 2560  10:00 น. - 22:00 น.

ศูนย์การค้าเซนจูรี่เดอะมูฟวี่พลาซ่า

เซ็นจูรี่มูวี่พลาซ่า อาคาร Thanon 15 ถนน พญาไท แขวง ถนนพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2

งานของคุณได้รับการบันทึก