เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าและผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเพื่อขยายตลาด (Customer & Non Customer Analysis)

20 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9
รายละเอียดของงาน

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการตลาด เน้นการสร้างและการขยายตลาดใหม่ที่ไม่มีในตำรา จะหาลูกค้าใหม่? ทำไมถึงวิเคราะห์แต่ลูกค้าเดิม? ลูกค้าใหม่เราจะเป็นใคร? ใครยังไม่มาเป็นลูกค้าเรา? ทำไม? ทำอย่างไรถึงจะมาเป็นลูกค้าเรา? ผ่าแนวคิดการวิเคราะห์การตลาดแบบเดิมๆ ด้วยแนวคิดที่ Blue Ocean สุดๆ ที่จะเปิดมุมมองใหม่ของคุณ

 

วัตถุประสงค์

1) เรียนรู้เทคนิคในการศึกษา และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

2) เปิดมุมมองใหม่ในการกำหนดลูกค้า ค้นหา และเข้าถึงลูกค้าใหม่

3) ทดลองปรับเปลี่ยนหรือสร้างกลยุทธ์ในการกำหนดกลุ่มลูกค้า

4) ทดลองออกแบบวัดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

เนื้อหาการอบรม

1) ทบทวนและท้าทายแนวคิดทางการตลาดที่เน้นลูกค้าเป็นหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

 • ปัญหาของการการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)ที่ยิ่งแบ่งยิ่งทำให้ตลาดเล็กลงและมีโอกาสทำกำไรได้น้อยลง
 • ปัญหาของการเพิ่มดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าผ่าน Customer Satisfaction Index ทำไมลูกค้าที่ให้คะแนนความพึงพอใจเราสูงแต่ยังเปลี่ยนไปเป็นลูกค้าของคู่แข่ง
 • จะทำอย่างไรต่อไปเมื่อคะแนนความพึงพอใจใกล้เต็ม 100%

2) เข้าใจผู้ทีไม่ใช้ลูกค้า(ปัจจุบันของเรา) ผ่าน Tree Tier of Non-Customer Analysis

 • Tree Tier of Non-Customer Analysis
 • กรณีตัวอย่างของ Non-Customer Analysis

3) Non-Customer Pain Point หาจุดเจ็บของผู้ที่ไม่ใช้ลูกค้า เพื่อให้เขาเข้ามาเป็นลูกค้า

 • Non-Customer Pain Point  Analysis Tools
 • Workshop : การหา Non-Customer Pain Point 

4) Desegmentation เครื่องมือในการทลายขอบเขตตลาดของ Segmentation เพื่อนำไปสู่ตลาดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม

 • Desegmentation Tools
 • กรณีศึกษาการทำ Desegmentation

5) ปัญหาและขอจำกัดของการทำการตลาดผ่าน Non-Customer และ Desegmentation

6) Customer and Non-Customer Mixs การจัดส่วนผสมของ กลุ่มกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทเพื่อเข้าถึง Non-customer พร้อมกับการรักษา ลูกค้าเดิมเอาไว้

 • Product Mixs Strategy For Customer and Non-Customer
 • 2 Tier Pricing For Customer and Non-Customer
 • Channel and Design เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งระหว่าง For Customer and Non-Customer
 • Marketing Communication Strategy For Customer and Non-Customer

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
นักการตลาด พนักงานขาย ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป
 

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

20 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.

โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

92 SOI SAENGCHAM - RAMA 9 ROAD - HUAY KWANG BANGKOK 10320

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

สถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 15 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

งานของคุณได้รับการบันทึก