นิทรรศการ "ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้"

28 พฤษภาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2559  10:30 น. - 21:00 น.
ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 (ข้างโรงภาพยนตร์) ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
logo
รายละเอียดของงาน

ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้

เวลา แสดงถึงวันนี้ ถึง 30 พฤษจิกายน 2559  10.30 - 21.00 น.

สถานที่ ห้องนิทรรศการ 1 TCDC

กระบวนการออกแบบได้รับแรงกดดันจากปัจจัยอันแตกต่าง ตั้งแต่ ภูมิศาสตร์ สังคม ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ ไปจนถึงศาสนา งานออกแบบจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสไตล์และแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของแต่ละชาติล้วนถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขที่หลาก หลาย เช่น การแสดงออกของตัวตน ชนชั้น ภูมิประเทศ สงคราม และคตินิยม

ความ โดดเด่นทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติสะท้อนผ่านแนวคิดที่เรียกว่า “อัจฉริยภาพแห่งท้องถิ่น” (‘genius loci’ หรือ ‘talent of the place’) อันเกิดจากการหล่อหลอมของพลังต่างๆ ตั้งแต่ทางกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณ นิทรรศการ “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้” สำรวจผลงานออกแบบอุตสาหกรรมคลาสสิกแห่งศตวรรษที่ 20 ซึ่งสะท้อนกระบวนการตีความเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ 10 ชาติ ได้แก่ อังกฤษ เยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส อเมริกา สเปน เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น และบราซิล พร้อมค้นหากระบวนการที่มาของ “อัจฉริยภาพแห่งท้องถิ่น” ในผลงานออกแบบอุตสาหกรรมของไทย

นิทรรศการ “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้” ปรับรูปแบบการนำเสนอเพื่อมุ่งเน้นพลังสร้างสรรค์ของแต่ละประเทศ และเพิ่มเรื่องราวงานออกแบบที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและตัวตนของ ประเทศไทย โดยจะเปิดให้เข้าชมอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

เข้าชมฟรี
ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ชั้น 6 (ข้างโรงภาพยนตร์) ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
เวลา 10.30 – 18.00 (ปิดวันจันทร์)*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

28 พฤษภาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2559  10:30 น. - 21:00 น.

ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 (ข้างโรงภาพยนตร์) ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 (ข้างโรงภาพยนตร์) ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

งานของคุณได้รับการบันทึก