กรมพลศึกษา ร่วมส่งเสริมคนไทยมีสุขภาพดี เดินหน้า “กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)” ครั้งที่ 2

25 กันยายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.
รายละเอียดของงาน


 

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้ากิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) ครั้งที่ 2 โดยมี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมการรวมตัวของเหล่าคนรักสุขภาพ มาออกกำลังกายร่วมกันจำนวนมาก และพร้อมกับคนไทยทั่วประเทศ ณ ลานสยามดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่

     

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชนเป็นการดำเนินงานตามภารกิจของกรมพลศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกาย    เล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ต่อยอดเป็นวิถีชีวิต ส่งผลให้มีสุขภาวะที่ดี สร้างสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

 

 “กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 หรือ Sport for all  4.0 ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่จะสอดคล้อง และตอบรับกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น โดยในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา เราถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างมาก ได้รับการตอบรับที่ดี มีประชาชนผู้สนใจและรักสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ตั้งเป้านำข้าราชการ และประชาชนร่วมออกกำลังกายในทุกวันพุธ ณ ลานออกกำลังกายทั่วกรุงเทพฯ จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ ลานสวนพญาไทภิรมย์ เขตพญาไท, ลานรวมใจภาษี เขตภาษีเจริญ, ลานสะพานพระราม 8,  สวนหลวง ร.9, สนามกีฬานิมิบุตร, ศูนย์เยาวชน ไทย-ญี่ปุ่น, สวนรมณีนาถ, ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร, เซ็นทรัลปาร์ค พระราม 2, สวนลุมพินี และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ใกล้บ้าน”  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าว

 

 

ทั้งนี้ “กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 หรือ Sport for all 4.0ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่เวลา 16.00 . เป็นต้นไป ผู้รักการออกกำลังกายที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โทร. 02 215 7357

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

25 กันยายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

งานของคุณได้รับการบันทึก