กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า(Marketing & Sales Strategy to Increase Customer)

31 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)
204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย
รายละเอียดของงาน

Marketing & Sales Strategy to Increase Customer

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า

พฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 (09:00 - 16:00 น.)

 

เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้ารายหลัก รวมถึง กลยุทธ์การบริหารและการวิเคราะห์ลูกค้ารายหลัก

 

หลักสูตรที่ผสาน เคล็ดลับ และวิธีการทางการตลาด และ เทคนิคการขายเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การรักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่นักขายและนักการตลาดทุกคนควรรู้
วัตถุประสงค์
 1. ผู้เข้าอบรมได้มุมมองการตลาด การขาย สมัยใหม่เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 2. ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคนิค และกลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเดิม
 3. สามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด การขาย เพื่อตอบสนอง ต่อกลยุทธ์ขององค์กรในภาพรวม
 4. เข้าใจกลยุทธ์ทางการตลาด การขายต่างๆ ที่ทำให้ฐานลูกค้าขององค์กรขยายตัวขึ้น
เนื้อหาการอบรม
 • มุมมองทางการตลาดและการขายสมัยใหม่ 
 • แนวทางการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage Enhancement) 
 • กลยุทธ์ในการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Satisfaction Strategy) 
 • กลยุทธ์ในการเพิ่มความสามารถในการทำกำไร (Maximizing Customer Profitability) 
 • ความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายและฐานลูกค้า 
 • การผสมผสานการตลาดและการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย 
 • กลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า 
 • การสร้างคุณค่าของสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน (The Value-Delivery Process) 
 • การขยายฐานลูกค้าในมุมมองต่างๆ 
 • เทคนิคในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน (Long-term Customer Relationship Management)

 

 

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

 

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

31 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

Swissôtel Le Concorde 204 Ratchadaphisek Road Khet Huai Khwang Krung Thep Maha Nakhon Bangkok 10320 Thailand

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

สถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 15 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

งานของคุณได้รับการบันทึก