หลักสูตรฝึกอบรม : วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด(The New Way of Marketing Communication)

29 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)
20/4 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย
รายละเอียดของงาน


“เมื่อโลกเปลี่ยน นักการตลาดก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทัน Update เครื่องมือใหม่ๆ ในการสื่อสารทางการตลาดในยุคปัจจุบันให้เท่าทันการแข่งขันและเข้าถึงลูกค้าด้วยวิถีการสื่อสารสมัยใหม่”

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารการตลาด พฤติกรรม และวิถีชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับสื่อ

 

2. ทำความรู้จักกับสื่อและวิธีการสื่อสารแนวใหม่ๆ

 

3. สามารถนำเครื่องมือการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่านได้

 

เนื้อหาการอบรม

แนวคิดและการประยุกต์ใช้จากการตลาดดั้งเดิมสู่การตลาด 4.0 (The Concept & Implication from Traditional Marketing to Marketing 4.0)

การเดินทางไปสู่การซื้อของลูกค้าเปลี่ยนแปลงจากโมเดล AIDA สู่ 5A (Customer Journey Changed from AIDA to 5A Model)

Brand Communication กับ การสร้างแบรนด์ในยุค digital

รูปแบบของสื่อสารยุคใหม่ (Understanding New Type of Media (Paid, Owned & Earned Media))

แนวทางและเคล็ดลับการเข้าถึงของสื่อผู้บริโภคและชุมชนออนไลน์(New Way of Marketing Communication to Consumer Media & Online Community)

การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรในยุคดิจิทัล(IMC in Digital Era)

การตลาดเนื้อหาและเทคนิคการใช้ Content & Influencer Marketing

เคล็ดลับการใช้การตลาดค้นหาและสื่อโซเชียล (Search & Social Media Marketing) อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

การออกแบบการสื่อสารทางการตลาดด้วยวิถีและเครื่องมือใหม่ (Designing the New Way of Marketing Communication)

แนวทางการลงมือทำการสื่อสารทางการตลาดด้วยวิถีและเครื่องมือใหม่ (Implementing the New Way of Marketing Communication) 

 

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม                      

ราคาปกติ   5,900.00 (ยังไม่รวม Vat%)                     

ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)   5,310.00 (ยังไม่รวม Vat%)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

 

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

29 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

Swissotel Le Concorde Bangkok 204 Ratchadaphisek Road Khet Huai Khwang Krung Thep Maha Nakhon Bangkok 10320 Thailand

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

สถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 15 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

งานของคุณได้รับการบันทึก