งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม ที่ผ่านมา

กำลังแสดง 12 of 39    8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16   

767 events

Strategic Center จัดฝึกอบรม โปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management(Effective Project Management Program)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 16 พฤษภาคม 2560 - 17 พฤษภาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน”รุ่นที่1(Project Investment:Analysis and Management)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 25 เมษายน 2560 - 11 พฤษภาคม 2560  01:00 น. - 01:00 น.
icon timeสุรวงศ์
บริการเช่าพื้นที่จัดกิจกรรม

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 เมษายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.
icon timeABC World ซอย รามคำแหง 30 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
สัมมนาการลงทุุน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 30 เมษายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.
icon timeณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Strategic Center จัดฝึกอบรม หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง(Dealing the Difference : Managing People)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 21 เมษายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรม การวิเคราะห์ทางการตลาด(Marketing Analysis)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 20 เมษายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 27 (Marketting Strategy)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 25 มีนาคม 2560 - 8 เมษายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.
icon timeสุรวงศ์
คุ้มเว่อร์ !!!!!!! สมัครสมาชิก Newcity Digital Business Network วันนี้

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 2 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560  01:00 น. - 01:00 น.
(Marketing Research : Tools & Analysis) แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด:เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 30 มีนาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรม 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง(5 Advance Sales Skills)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 29 มีนาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรม การบริหารคนเก่ง

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 25 มีนาคม 2560  09:00 น. - 21:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรม หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง(Winning with Risk Management)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 24 มีนาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
UD Product Knowledge ครั้งที่ 5 Senior Medical Tourism…Tourism for All

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 22 มีนาคม 2560  13:00 น. - 17:00 น.
icon timeวังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
กำลังแสดง 12 of 39    8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16