งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม ที่ผ่านมา

กำลังแสดง 6 of 38    2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   

748 events

กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหา "เรื่องคน"

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 17 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
COFFEE CHAT: MBA PROGRAM AT WILLAMETTE (US) SCHOLARSHIP OPPORTUNITES UP TO 100%

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 16 พฤศจิกายน 2560  17:00 น. - 22:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 15 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การบริหารการจัดส่งและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Coffee Chat and Consultation for Master and Bachelor Programs of ESSEC Business School.

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 12 พฤศจิกายน 2560  14:00 น. - 18:00 น.
การเขียนเอกสารภานยในองค์กร

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 11 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 11 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 10 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร โปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 พฤศจิกายน 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
ยุทธวิธีแนวทางในการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Work Improvement ปลดล็อคปัญหาเพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Event marketing การตลาดเชิงกิจกรรม

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 7 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 7 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 3 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 2 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตร การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 2 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
กำลังแสดง 6 of 38    2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10