งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม ที่ผ่านมา

กำลังแสดง 6 of 39    2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   

767 events

เทคนิคการสอนและแนะนำ Coaching & Suggestion

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 22 กุมภาพันธ์ 2561  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 22 กุมภาพันธ์ 2561  09:00 น. - 16:00 น.
สัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ "อนาคตเศรษฐกิจไทย...ก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม"

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 22 กุมภาพันธ์ 2561  08:00 น. - 17:00 น.
ยุทธวิธีแนวทางในการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 21 กุมภาพันธ์ 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 21 กุมภาพันธ์ 2561  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 20 กุมภาพันธ์ 2561  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตร “Mini Master in Creative Digital Marketing in Economy 4.0” รุ่นที่ 1

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 30 มกราคม 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561  18:00 น. - 21:00 น.
การเขียนแผนและบริหารโครงการ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 16 กุมภาพันธ์ 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 กุมภาพันธ์ 2561  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 กุมภาพันธ์ 2561  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 67 (Business Analysis)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 24 มกราคม 2561 - 10 กุมภาพันธ์ 2561  18:00 น. - 16:00 น.
BRAND GO GO! ปั้นแบรนด์ไทยยังไงให้โกอินเตอร์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 10 กุมภาพันธ์ 2561  13:00 น. - 16:00 น.
icon time545 สุขุมวิท ซอย 31 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หลักสูตร การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 10 กุมภาพันธ์ 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 กุมภาพันธ์ 2561  09:00 น. - 16:00 น.
บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 8 กุมภาพันธ์ 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การสื่อสารทางการตลาดผ่าน e-marketing

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 7 กุมภาพันธ์ 2561  09:00 น. - 16:00 น.
เพิ่มพลังการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 7 กุมภาพันธ์ 2561  09:00 น. - 16:00 น.
แลกเปลี่ยน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 7 กุมภาพันธ์ 2561  01:00 น. - 01:00 น.
เทคนิคการทำงานรวมกันกับทุก GEN

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 2 กุมภาพันธ์ 2561  09:00 น. - 16:00 น.
Romantic Aroma I

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 27 มกราคม 2561  09:30 น. - 15:00 น.
icon timeแยกราชปรารภ
กำลังแสดง 6 of 39    2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10