งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม ที่ผ่านมา

กำลังแสดง 7 of 39    3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   

767 events

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 11 กันยายน 2560 - 28 ธันวาคม 2560  08:00 น. - 12:00 น.
icon time131/5 ถนนขาว เขตดุสิต กทม. 10300
Thailand Halal Assembly 2017 @ไบเทคบางนา

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 30 พฤศจิกายน 2560 - 3 ธันวาคม 2560  10:00 น. - 20:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 1 ธันวาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
จุฬาฯเปิดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน”(Project Investment:Analysis and Management) รุ่นที่3

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 15 พฤศจิกายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ทางเลือกที่ดีที่สุด ที่คุณจะเข้าสู่วงการอสังหาริมรัพย์ได้อย่างมั่นคง

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 29 พฤศจิกายน 2560  13:00 น. - 16:00 น.
icon time9/197 ซอยรัชดาภิเษก 29 แขวงจตุจักร จตุจักร กทม. 10900
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างความตระหนักรู้ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” “Cyber Security Awareness Training” (1 วัน) รุ่น 2

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 28 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 17:00 น.
icon timeถนนรัชดาภิเษก แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 1090
จุฬาฯเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 30 (Marketting Strategy)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 พฤศจิกายน 2560 - 25 พฤศจิกายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.
สสส.ชวนร่วมกิจกรรมสร้างSOOK ตลอดเดือนพฤศจิกายน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 11 พฤศจิกายน 2560 - 25 พฤศจิกายน 2560  01:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 23 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Thailand Car Design Workshop 2017

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 17 พฤศจิกายน 2560 - 19 พฤศจิกายน 2560  09:30 น. - 16:30 น.
icon timeKing Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB), 1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bangsue district, Bangkok 10800
จุฬาเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 34

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 4 พฤศจิกายน 2560 - 18 พฤศจิกายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.
COFFEE CHAT: MBA PROGRAM AT WILLAMETTE (US) SCHOLARSHIP OPPORTUNITES UP TO 100%

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 16 พฤศจิกายน 2560  17:00 น. - 22:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 15 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Coffee Chat and Consultation for Master and Bachelor Programs of ESSEC Business School.

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 12 พฤศจิกายน 2560  14:00 น. - 18:00 น.
การเขียนเอกสารภานยในองค์กร

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 11 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร โปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 พฤศจิกายน 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
กำลังแสดง 7 of 39    3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11