งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม ที่ผ่านมา

กำลังแสดง 8 of 36    4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12   

716 events

จุฬาฯเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Intensive)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 5 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560  01:00 น. - 01:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมโปรแกรมหลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 20 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.0

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 20 กรกฏาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 12 โมเดลที่นักการตลาดควรรู้

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 18 กรกฏาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 กรกฏาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การตลาด 4.0

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 7 กรกฏาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 5 กรกฏาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
จุฬาฯเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี (Financial Management & Tax Planning) รุ่นที่48

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 17 มิถุนายน 2560 - 1 กรกฏาคม 2560  01:00 น. - 01:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรม การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร(Sales Planning for Salesperson)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 29 มิถุนายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรม 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ(6 Managerial Skills for Top Manager)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 27 มิถุนายน 2560 - 28 มิถุนายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การลดต้นทุนการผลิคเพื่อการเติมโตอย่างยั่งยืน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 28 มิถุนายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
IMMUNE SYSTEM” THE CANCER WARRIOR นวัตกรรมต้านมะเร็งแบบ สู้ ซ่อม สร้าง

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 24 มิถุนายน 2560  13:00 น. - 16:00 น.
icon timeอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ศูนย์วิจัย(เพชรบุรีตัดใหม่ 47) ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
จุฬาฯเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management) รุ่นที่ 11

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 7 มิถุนายน 2560 - 24 มิถุนายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรม “โปรแกรมสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์”

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 22 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรม กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด 360 องศา(360 Degree Marketing Communication)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 20 มิถุนายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
จุฬาฯเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด (Marketting Strategy) รุ่นที่ 28

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 1 มิถุนายน 2560 - 17 มิถุนายน 2560  18:00 น. - 21:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรม กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด(How to Create Event Marketing Plan)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 มิถุนายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรม จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ(Convincing)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 13 มิถุนายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
กำลังแสดง 8 of 36    4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12