งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม ที่ผ่านมา

กำลังแสดง 9 of 36    5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   

716 events

The M Matrix II

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 2 มิถุนายน 2560  09:00 น. - 18:00 น.
icon timeMetro Systems Corporation Public Co.,LTD. Prawet Thailand
จุฬาเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 32

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 17 พฤษภาคม 2560 - 1 มิถุนายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.
จุฬาฯเปิดอบรมหลักสูตรการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 64 (Business Analysis)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 13 พฤษภาคม 2560 - 27 พฤษภาคม 2560  01:00 น. - 01:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรม สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ(Formulating Marketing Strategies)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 25 พฤษภาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรม ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ(Logical & System Thinking)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 24 พฤษภาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรม โปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management(Effective Project Management Program)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 16 พฤษภาคม 2560 - 17 พฤษภาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน”รุ่นที่1(Project Investment:Analysis and Management)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 25 เมษายน 2560 - 11 พฤษภาคม 2560  01:00 น. - 01:00 น.
icon timeสุรวงศ์
บริการเช่าพื้นที่จัดกิจกรรม

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 เมษายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.
icon timeABC World ซอย รามคำแหง 30 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
สัมมนาการลงทุุน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 30 เมษายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.
icon timeณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Strategic Center จัดฝึกอบรม หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง(Dealing the Difference : Managing People)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 21 เมษายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรม การวิเคราะห์ทางการตลาด(Marketing Analysis)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 20 เมษายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 27 (Marketting Strategy)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 25 มีนาคม 2560 - 8 เมษายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.
icon timeสุรวงศ์
กำลังแสดง 9 of 36    5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13