กำลังแสดง 2 of 7    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   

123 events

บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 3 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 3 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 4 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การวางแผนการจัดการ marketing event

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 4 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 5 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคลดความผืดพลาดที่เกิดจากการทำงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 5 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 6 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 6 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน Messenger

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 7 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
พัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 7 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 10 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
สสส. ชวนร่วมกิจกรรม “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ เพื่อวัยทำงานและผู้สูงอายุ”

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 21 กันยายน 2560 - 11 ตุลาคม 2560  08:00 น. - 20:00 น.
Smart Farm ... อาชีพน่าจับตา ยุค 4.0

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 18 ตุลาคม 2560  07:00 น. - 16:00 น.
icon timeTMEC ฉะเชิงเทรา
ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 18 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 18 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ทางการตลาด

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 18 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 19 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 09:00 น.
เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 20 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 20 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
icon timeLantana Resort ถนนรัชดาภิเษก เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
จุฬาฯเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 12 (Risk Management)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 3 ตุลาคม 2560 - 21 ตุลาคม 2560  01:00 น. - 01:00 น.
กำลังแสดง 2 of 7    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7