กำลังแสดง 2 of 7    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   

129 events

การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 14 (Risk Management)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 20 กุมภาพันธ์ 2561 - 10 มีนาคม 2561  17:00 น. - 16:00 น.
ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 13 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 13 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 สวทช. “ตอบโจทย์ประเทศไทย ด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น”

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 มีนาคม 2561 - 13 มีนาคม 2561  09:00 น. - 17:00 น.
icon time111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
Horenso and Visual Control

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคการสอบสวนลงโทษ และเอกสารในการแจ้งเตือน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
กาาคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 15 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
จิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน-ความสูญเปล่าในการทำงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 15 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
จิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน-ความสูญเปล่าในการทำงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 15 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การจัดการกับการร้องเรียน-ต่อว่า ของลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 16 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 16 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
icon timeLantana Resort ถนนรัชดาภิเษก เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
แนวทางการฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 17 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
“Big Bike Motor Show 2018 @อยุธยาซิตี้พาร์ค”

งานแสดงสินค้า/โปรโมชั่น

icon time 7 มีนาคม 2561 - 18 มีนาคม 2561  10:00 น. - 22:00 น.
การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 21 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การสร้่างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 21 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 22 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 22 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดยุค 4.0

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 23 มีนาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
กำลังแสดง 2 of 7    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7