กำลังแสดง 3 of 7    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   

123 events

การเขียนเอกสารตามระบบ ISO สำหรับคลังสินค้าและจัดส่ง

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 21 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
โอกาสสำหรับธุรกิจที่ต้องการเปิดตลาดพม่า Connect Myanmar 4.0 : Thai Startup & SME Matching Exhibition

งานแสดงสินค้า/โปรโมชั่น

icon time 20 ตุลาคม 2560 - 23 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 21:00 น.
icon timeย่างกุ้ง พม่า
เทคนิคจูงใจเพื่อนำทีมงานอยางได้ผล

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 25 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
เพิ่มพลังการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 25 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 26 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 26 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
เปิดการขาย-ปิดการขายแบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 27 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 27 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 27 ตุลาคม 2560 - 28 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 28 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
แนวทางการลดต้นทุนของทุกหน่วยงานภายในองค์กร

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 28 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การขายอย่างมืออาชีพเืพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 31 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 2 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตร การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 2 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 2 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 3 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 3 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Event marketing การตลาดเชิงกิจกรรม

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 7 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 7 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
กำลังแสดง 3 of 7    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7