กำลังแสดง 4 of 7    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   

123 events

ยุทธวิธีแนวทางในการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Work Improvement ปลดล็อคปัญหาเพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 10 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 10 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร โปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 พฤศจิกายน 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การเขียนเอกสารภานยในองค์กร

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 11 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 11 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การบริหารการจัดส่งและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 15 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 17 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 17 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหา "เรื่องคน"

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 17 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
จุฬาเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 34

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 4 พฤศจิกายน 2560 - 18 พฤศจิกายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.
Thailand Car Design Workshop 2017

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 17 พฤศจิกายน 2560 - 19 พฤศจิกายน 2560  09:30 น. - 16:30 น.
icon timeKing Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB), 1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bangsue district, Bangkok 10800
เทคนิคการสอนและแนะนำ Coaching & Suggestion

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 21 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 21 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
กำลังแสดง 4 of 7    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7