กำลังแสดง 5 of 7    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   

129 events

Just in Time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 4 พฤษภาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 8 พฤษภาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 8 พฤษภาคม 2561 - 9 พฤษภาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 16 พฤษภาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 16 พฤษภาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 17 พฤษภาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 18 พฤษภาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 18 พฤษภาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคการขายยอย่างได้ผลสำเร็จด้วยโทรศัพท์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 22 พฤษภาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพลังบวก เพื่อความสำเร็จ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 22 พฤษภาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 23 พฤษภาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
การวางแผนการจัดการ marketing event

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 24 พฤษภาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (หลักสูตร 2 วัน)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 24 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 25 พฤษภาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
2018 International Conference on Smart Sensing and Intelligent Systems( ICSSIS 2018)

icon time 25 พฤษภาคม 2561 - 27 พฤษภาคม 2561  08:00 น. - 18:00 น.
2018 International Conference on Data Mining and Knowledge Discovery(DMKD 2018)

icon time 25 พฤษภาคม 2561 - 27 พฤษภาคม 2561  08:00 น. - 18:00 น.
เสริมพลังผู้นำ เพิ่มทักษะหัวหน้างาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 30 พฤษภาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ 2ต (โต้แย้ง-ต่อรอง)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 30 พฤษภาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคจูงใจเพื่อนำทีมงานอยางได้ผล

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 31 พฤษภาคม 2561  09:00 น. - 16:00 น.
กำลังแสดง 5 of 7    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7